FİRMAMIZIN NİLÜFER YÖNETİM DANIŞMANLIĞI İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İLE HERHANGİ BİR İLİŞKİSİ YOKTUR.

EĞİTİMLERİMİZ

ANA SAYFA / EĞİTİMLERİMİZ
Tüm eğitimlerimiz KURUMLARA ÖZEL düzenlenmektedir. Eğitim sonunda tüm katılıcılara “Katılım Sertifikası” verilmektedir. Bilgi için irtibata geçiniz.Eğitim talebinde bulunmak için TIKLAYINIZ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ

Eğitim Konuları:

İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımları
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve Organizasyonları
Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları
İşletmelerde Karşılaşılan Riskler ve Önlemleri
Kişisel Koruyucular ve Güvenli Kullanımı
Kişisel Koruyucuların Doğru, Etkin ve Verimli Kullanımının Sağlanması
İş Kazaları ve Hukuksal Boyutu
Meslek Hastalıkları
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Sebepleri ve Önlenmesi
Uyarı İşaretleri
Kimyasal, Fiziksel ve Biyolojik Maddelerle Ortaya Çıkan Riskler,
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)
Ergonomi, Yük Kaldırma Elektrik Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri
Yangın ve Acil Durum Yönetimi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI EĞİTİMİ

Eğitim Konuları:

İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Temel Yasalar.
İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yönetmelikler
İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Önemli Tebliğler.
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında Hukuksal Sorumluluklar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURUL ÜYELERİ EĞİTİMİ

Eğitim Konuları:

İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yasal Mevzuat.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları ile ilgili İşverenin Yükümlülüğü
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Görev ve Yetkileri
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Oluşturulması ve Çalıştırılması.
Görev, Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Hukuksal Sorumluluklar.
Sıkça Rastlanan İş Kazaları ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri
İş Hijyeninin Temel ilkeleri
Risk Değerlendirme
Kimyasallar Acil Durum Önlemleri
Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Koruyucu Malzemeleri Kullanmanın Önemi
İş Kazalarının Nedenleri ve Hukuksal Boyutu.
İş Kazası Raporu
SGK İstatistikleri

İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitim Konuları:

İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Genel Bilgiler.
İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Yasal Mevzuat.
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Sebepleri ve İşyerindeki Riskler
İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri ve İşyeri Uygulamaları
Yangın, Acil Durum ve Uyarı işaretleri

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

Eğitim Konuları:

İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Genel Bakış.
Genel İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kavramları ve Temel Bilgiler
Yönetim Sistemleri Hakkında Genel Bilgi
İSG Sisteminin Gerekliliği ve İşletmeye Kazandırdıkları
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tarihçesi
Standardın Amacı ve Gelişimi
OHSAS 18001 Genel Şartlar
OHSAS 18001 Şartların Analizi
OHSAS 18001 Sisteminin Kurulması İçin Yapılması Gerekenler
Belgelendirme Sürecinin Anlatımı ve Sürecin İşleyişi
Diğer Yönetim Sistemleri İle Entegrasyon
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

İSG RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ

Eğitim Konuları:

Risk Değerlendirmeye Giriş
Risk Tanımları
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında Risk Değerlendirme Yükümlülükleri
Risk Yönetim Prosesi
Tehlikeleri Tanımlama
Riskleri Belirleme-Tahmin Etme
Risk Derecelendirme-Analiz Etme
Kontrol Önlemlerini Tespit Etme
Kontrol Önlemlerini Uygulama
İzleme ve Gözden Geçirme
Risk Analiz Metodu ve Ekibi
Risk Metodolojileri
Örnek İşyeri Ortamındaki Risk Değerlendirme Örnek Grup Çalışması

KİŞİSEL KORUYUSU ÜRÜNLERİN SEÇİMİ, KULLANIMI VE BAKIMI EĞİTİMİ

Eğitim Konuları:

Kişisel Koruyucu Donanım İle İlgili Mevzuat Hükümleri
Kişisel Koruyucu Donanımların Çeşitleri, Kullanım Amacı ve İlkeleri
Kişisel Koruyucu Donanımların Seçiminde Kullanılacak Kriterler ve Standartlar
Kişisel Koruyucu Donanımların Kontrol, Bakım ve Temizlik Kuralları

TEHLİKELİ KİMYASALLAR KULLANIMI EĞİTİMİ

Eğitim Konuları:

Yasal Mevzuat
Kimyasalların Sağlık Üzerindeki Etkileri
Tehlikeli Kimyasalların Tanımlanması ve Sınıflandırılması
Güvenlik Bilgi Formları (MSDS)
Tehlikeli Kimyasallarla Çalışma Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar
Tehlikeli Özellikler Listesi

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ

Eğitim Konuları:

MSDS nedir?
Neden MSDS?
MSDS ile ilgili Mevzuat
Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Güncel Mevzuat
MSDS’lerin Hazırlanmasında Temel Esaslar
MSDS’leri Nasıl Okuruz?
MSDS’lerde Kullanılan Kısaltmalar,
MSDS’lere Ulaşılabilecek Adresler

TEHLİKELİ KİMYASALLAR VE MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) UYGULAMA EĞİTİMİ

Eğitim Konuları:

Kimyasal Maddeler,
Tehlikeli Kimyasallar ve MSDS mevzuatı
Tehlikeli Kimyasallarla Çalışma Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar
MSDS nedir?
Neden MSDS?
MSDS’lerde Kullanılan Kısaltmalar,
MSDS’lere Ulaşılabilecek Adresler

LABORATUAR GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Eğitim Konuları:

Laboratuar Genel Kuralları ve Çalışma Kuralları
Güvenli Çalışmanın Önemi ve Bazı İş Kazalarına Ait Örnekler
Laboratuar Çalışmalarına Başlamadan Önce Yapılacak İşlemler
İnsan Sağlığına Zararlı olan Kimyasallar,
Malzemelerin Temizlenmesi ve Atık Maddelere Uygulanacak İşlemler
Elektrikli Cihazlarla Çalışma Radyoaktif Madde ve Işınlarla Çalışma Sağlığı Etkileyen Toksikolojik ve Benzeri Tehlikeler
Solunumla Gelebilecek Tehlikelerden Korunma
Yangın ve Patlama Tehlikeleri
Laboratuar İçin Temel İlkyardım Bilgileri
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet, MSDS)
Acil Müdahale Planı,
Uyarı İşaretleri ve Semboller
Laboratuarda Atık Yönetimi.

ÇEVRE MEVZUATI EĞİTİMİ

Eğitim Konuları:

Çevre İle İlgili Temel Yasalar.
Çevre İle İlgili Yürürlükte Olan Tüzükler.
Çevre İle İlgili Yönetmelik ve Tebliğler.
Çevre Mevzuatında Hukuksal Sorumluluklar

Sosyal Medyada NİLÜFER DANIŞMANLIK